Algemene voorwaarden

Voor iedere sessie, workshop, opleiding of masterclass gelden een aantal aanmelding- en betalingsvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd en gedeponeerd in het document älgemene voorwaarden” welke opvraagbaar is bij de Kamer van Koophandel via inschrijvingsnummer 27290823 of downloaden via onderstaande link. Bij aanmelden ga je akkoord met deze voorwaarden voordat je kunt deelnemen aan trainingen, cursus of masterclass.

Downloaden algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle activiteiten van organisaties die vallen onder de werking van Nieuwetijds Opleidingen, zoals Nieuwetijds Opleidingen en Brain & Body Care

Online cursus

Voor iedere online cursus betaal je direct bij aanmelden. Je krijgt vervolgens ook direct toegang tot de complete cursus. Er is geen restitutie mogelijk.

Waarom voorwaarden?

Ieder mens is verschillend en toch ook hetzelfde. We willen graag meedoen met de leuke dingen en we willen nergens aan vast zitten. Toch, om als  trainer goed te kunnen plannen en rekening te houden met zaken die een investering vragen, denk bijvoorbeeld aan de locatiekosten, is het nodig om op mensen en inkomen te kunnen rekenen.

Eigen risico

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn. Daarom nemen zij deel aan de workshop, cursus of masterclass op eigen risico.

De workshops, cursussen en masterclasses leren je allemaal iets over een beter leven. Minder pijn, minder verdriet en minder depressief. Meer liefde, meer lach en meer plezier.

De lessen zijn geen vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts.

AVG / privacy

We bewaken je gegevens alsof het de kroonjuwelen zijn.

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Ook Nieuwetijds Opleidingen is AVG proof. Hoe wij omgaan met jouw gegevens hebben we vastgelegd in de privacy Statement.